Πρώτες βοήθειες είναι η αρχική παρέμβαση σε σοβαρή κατάσταση πριν από την επαγγελματική ιατρική βοήθεια όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη!

Μέσω του διεθνή οργανισμού R.T.I παρέχουμε πλήρη εκπαίδευση πρώτων βοηθειών. 

πρώτες βοήθειες

γνωρίζοντας πρώτες βοήθειες μπορούμε να υποστηρίξουμε τη ζωή ενός βρέφους-παιδιού μετά από κάποιο ατύχημα.

για παιδιά - βρέφη

Πολύ συχνά είμαστε μάρτυρες σε κάποιο ατύχημα στο χώρο εργασίας μας. Από το πιο απλό τραυματισμό μέχρι και τους πιο σοβαρούς με βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών μπορούμε να επέμβουμε και βοηθήσουμε το συνεργάτη μας. 

στο χώρο εργασίας

με γνώσεις  βασικών γνώσεων πρώτων βοηθειών δίνεται η δυνατότητα υποστήριξης ζωής ενός ενήλικα ,ειδικά των ευπαθών ομάδων  .  

για ενήλικες

2019 outdoor explores copyright